Solberg Honung

Småskalig biodling i Uppland

Läs mer

Vi finns i Järlebo utanför Harbo, ca 4 mil norr om Uppsala.

Vad vi erbjuder

Vad vi erbjuder

Honung

Mumsig närproducerad honung!

Bivax

Den finaste avtäckningsvaxet

Andelsbioding

Möjlighet för alla att vara med


Läs mer

Produkter

Aktuella Produkter

Andelsbiodling i Solberg Honung

Andelsbiodlingen säsong 2019 är fullbokad!

Vi har fått över 30 anmälningar och det var vårt mål för 2019 säsongen. Därför stängde vi för tillfället anmälningsformuläret. Vid eventuella avbokningar informerar vi här och på Facebook att det finns extra platser.

Det är många som vet hur viktigt det här med insekter som pollinerar är, och ännu flera som gillar honung. Det finns också andra anledningar med biodling, men alla har inte möjlighet att vara biodlare. Vissa har ingen plats, många har inte tid, och det finns folk som är allergiska mot bistick eller helt enkelt rädda för insekter som sticks. Dock finns det sätt att bidra till pollineringen av vår närmiljö och att njuta av sin egen honung, och det heter andelsbiodling!

Andelsbiodling betyder att du köper en andel av en bikupa och du får en del av honungsskörden. Medelhonungsskörden per andel kan blir mellan 2-5 kg honung. Med andra ord, i andelsbiodling delar vi tillsammans på honungen och riskerna. Ett bra år betyder mer honung och fler bin som pollinerar växter, men under ett år med kall och regnig sommar, torka, etc, blir det minde honung.

Som andelsbiodlare får man:

  • 1/10 av honungsskörden.
  • Möjlighet att besöka bigården.
  • Nyhetsmail några gånger under säsongen.
  • Rapport från oss efter varje store ingrep i kupan.

Priset för en andel är 450 kr inkl moms.
På hösten invintrade vi totalt 12 bisamhälle, och andelshonungsskörden för säsong 2019 kommer att beräknas ifrån genomsnittliga skörden från alla 12 bikupor. T.ex., om totala skörden blir 300 kg, då har vi 300/12=25 kilo per bikupa, och då blir honungsskörden per andel 2.5 kg.
Det hander ofta att en kupa ger 20 kg honung och kupan som står bredvid ger 45 kg under säsongen, och i visa fall kan någon samhälle tyvärr gå under. Genom att ta genomsnittliga skörden vill vi sprida risken och se till att alla andelsbiodlare får bra honungsskörd från sin andel. Dessutom garanterar vi en minimal honungsskörd på 1.5 kg, för att vi tycker att ingen ska vara utan honung :)
Honungen ska skördas vid två eller tre tillfällen under säsongen. Om det blir överskott av maskroshonung då måste man skörda den, annars kristalliserar den i ramarna.
Du kan välja förpackning från några olika standardförpackningar vi använder, men du kan såklart köpa den förpackning du själv vill.

Du är välkommen att kontakta oss om du har frågor via mejl till [email protected] eller PM på vår Facebook sida